Хэвлэх

Арга хэмжээ
 
 
ТөлөвАрга хэмжээХэзээХаана
3 өдрийн дараа болох арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2018 оны 1 сарын 21 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2018 оны 1 сарын 7 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 12 сарын 24 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 12 сарын 10 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 11 сарын 26 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 11 сарын 12 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 10 сарын 29 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 10 сарын 15 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 10 сарын 1 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 9 сарын 17 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 9 сарын 3 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 8 сарын 20 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 8 сарын 6 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 7 сарын 23 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 7 сарын 9 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 6 сарын 25 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 6 сарын 11 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 5 сарын 28 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 5 сарын 14 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 4 сарын 30 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 4 сарын 16 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 4 сарын 2 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 3 сарын 19 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 3 сарын 5 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 2 сарын 19 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 2 сарын 5 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 1 сарын 22 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2017 оны 1 сарын 8 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 12 сарын 25 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ БАЯРЫН МИШЭЭЛ - Шинэ жилийн цэнгүүн 2016 оны 12 сарын 24 - 2016 оны 12 сарын 24 -
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 12 сарын 11 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 11 сарын 27 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 11 сарын 13 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 10 сарын 30 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 10 сарын 16 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 10 сарын 2 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 9 сарын 18 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 9 сарын 4 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 8 сарын 21 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 8 сарын 7 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 7 сарын 24 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 7 сарын 10 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 6 сарын 26 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 6 сарын 12 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ ЧИКАГО ХОТЫН ХҮҮХДИЙН БАЯР НААДАМ - 2016 2016 оны 6 сарын 4 Catherine Chevalier Forest Preserve Park
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 5 сарын 29 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 5 сарын 15 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 5 сарын 1 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 4 сарын 17 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 4 сарын 3 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 3 сарын 20 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 3 сарын 6 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 2 сарын 21 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 2 сарын 7 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 1 сарын 31 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 1 сарын 24 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 1 сарын 17 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 1 сарын 10 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2016 оны 1 сарын 3 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 12 сарын 20 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 12 сарын 6 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 11 сарын 22 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 11 сарын 8 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 10 сарын 25 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 10 сарын 11 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 9 сарын 27 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 9 сарын 13 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ Америк дахь Монголчуудын Ширээний теннисний аварга шалгаруулах тэмцээн 2015 оны 9 сарын 5 - 2015 оны 9 сарын 6 -
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 8 сарын 30 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 8 сарын 16 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 8 сарын 2 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" зуны сургалт 2015 оны 7 сарын 31 - 2015 оны 8 сарын 2 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 7 сарын 19 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ ЧИКАГО НААДАМ 2015 2015 оны 7 сарын 12 Busse Woods
Дууссан арга хэмжээ МУГЖ, Төрийн Соёрхолт Д. Сосорбарам, МУСТА, “Хѳсѳгтѳн” хамтлагын ахлагч, Их хуурч Д.Ариунболд 2015 оны 7 сарын 11 Hilton Rosemont / Chicago O’Hare
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 7 сарын 5 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 6 сарын 21 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ ЧИКАГО ХОТЫН ХҮҮХДИЙН БАЯР НААДАМ - 2015 2015 оны 5 сарын 30 Catherine Chevalier Forest Preserve Park
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 5 сарын 24 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 5 сарын 24 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ ТУЛГА УРАН ҮГСИЙН V ЧУУЛГАН 2015 оны 5 сарын 22 - 2015 оны 5 сарын 24 -
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 5 сарын 10 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 5 сарын 10 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 4 сарын 26 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 4 сарын 26 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 4 сарын 12 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 4 сарын 12 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 3 сарын 29 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 3 сарын 29 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "ИТГЭЛ - НАЙДВАР ба БОЛОМЖ" аян 2015 оны 3 сарын 16 - 2015 оны 3 сарын 17 -
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 3 сарын 15 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 3 сарын 1 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 2 сарын 15 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 2 сарын 1 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 1 сарын 18 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2015 оны 1 сарын 4 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ Чикаго хотын Төв Шинэ Жилийн цэнгүүн 2014 оны 12 сарын 27 -
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 12 сарын 21 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 12 сарын 7 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 11 сарын 23 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 11 сарын 23 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ Элэгний вирусын шалтгаант үрэвсэлт өвчнийг эрт илрүүлэн оношлох зөвлөмж-лекц 2014 оны 11 сарын 22 Монгол Мэдлэг Сургууль
Дууссан арга хэмжээ Гэрлэн бие - Амин мэдрэмж сургалт 2014 оны 11 сарын 15 - 2014 оны 11 сарын 16 Түвд Монголын Шашин Соёлын Төв
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 11 сарын 9 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 11 сарын 2 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 10 сарын 26 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 10 сарын 19 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 10 сарын 12 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ Америк дахь Монголчуудын Хөдөлмөрийн Яармаг – 2014 2014 оны 10 сарын 11 - 2014 оны 10 сарын 12 -
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 10 сарын 5 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ Гандан Хажид Хийдийн нээлт 2014 оны 10 сарын 3 - 2014 оны 10 сарын 5 -
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 9 сарын 28 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 9 сарын 14 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ Монгол мэдлэг сургууль - Бүртгэл 2014 оны 9 сарын 14 -
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 8 сарын 31 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 8 сарын 17 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ “Амин мэдрэмж “ зуны уламжлалт сургалт 2014 оны 8 сарын 15-17 2014 оны 8 сарын 15 - 2014 оны 8 сарын 17 Түвд Монголын Шашин Соёлын Төв
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 8 сарын 3 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "ТУЛГА" УРАН ҮГСИЙН ЧУУЛГАН 2014 оны 8 сарын 2 - 2014 оны 8 сарын 3 -
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 7 сарын 20 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ ЧИКАГО НААДАМ 2014 2014 оны 7 сарын 12 Busse Woods
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 7 сарын 6 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ ДАЛАЙ БАГШИЙН МЭНДЭЛСЭН ӨДӨР 2014 оны 7 сарын 6 Түвд Монголын Шашин Соёлын Төв
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 6 сарын 22 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 6 сарын 8 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ ЧИКАГО ХОТЫН ХҮҮХДИЙН БАЯР НААДАМ - 2014 2014 оны 5 сарын 31 Catherine Chevalier Forest Preserve Park
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 5 сарын 25 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ Амирлуулах үйлсийн "Жинсрэг цутгах" зан үйл 2014 оны 5 сарын 25 Түвд Монголын Шашин Соёлын Төв
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 5 сарын 11 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ Чикаго хотноо ИХ ЛҮҮЖИНГИЙН ХУРАЛ хурна 2014 оны 5 сарын 10 Монгол Соёлын Төв
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 4 сарын 27 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ МОРИН ХУУРЫН ОЛОН УЛСЫН IV НААДАМ - УРАЛДААН 2014 2014 оны 4 сарын 26 - 2014 оны 5 сарын 1 -
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 4 сарын 13 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ Монтранс компаний нэрэмжит гар бөмбөгийн тэмцээн 2014 оны 4 сарын 12 - 2014 оны 4 сарын 13 -
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 3 сарын 30 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ Ногоон Дарь Эхийн 100 зул хэмээгч ном айлдана 2014 оны 3 сарын 23 Түвд Монголын Шашин Соёлын Төв
Дууссан арга хэмжээ ЧИКАГО ХОТОД КОНСУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2014 оны 3 сарын 22 - 2014 оны 3 сарын 23 Монгол Соёлын Төв
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 3 сарын 16 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Хурд-20 Хойд Америкт" аялан тоглолт 2014 оны 3 сарын 7 - 2014 оны 3 сарын 16 -
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 3 сарын 2 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амин мэдрэмж" сургалт 2014 оны 2 сарын 16 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ Багш нарын баяр - Чикаго 2014 оны 2 сарын 15 Lone Tree Manor (Restaurant Banquets)
Дууссан арга хэмжээ Valentine's Day Party - Сэрчмаа 2014 оны 2 сарын 15 -
Дууссан арга хэмжээ “Тамирчны алдар” үдшийн цэнгүүн 2014 оны 2 сарын 14 Lone Tree Manor (Restaurant Banquets)
Дууссан арга хэмжээ Сүсэгтэн олонд толилуулах нь: Сар шинийн ном 2014 оны 2 сарын 2 Avalon Banquets
Дууссан арга хэмжээ Чикаго орчмын Монголчуудын Сар Шинийн арга хэмжээ 2014 оны 2 сарын 2 -
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2014 оны 1 сарын 5 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ Чикаго Харшийн Төв Цэнгүүн - 2014 2013 оны 12 сарын 28 -
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 12 сарын 22 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ Чикаго хүүхдийн шинэ жил 2013 оны 12 сарын 22 Монгол Соёлын Төв
Дууссан арга хэмжээ Гандан Хажид Хийдийг бүтээлцэх буяны үйлс 2013 оны 12 сарын 14 - 2013 оны 12 сарын 15 -
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 12 сарын 8 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 11 сарын 24 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ Яруу үдэш - Утга зохиолын цэнгүүн 2013 оны 11 сарын 23 -
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 11 сарын 10 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 10 сарын 27 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 10 сарын 13 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 9 сарын 29 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ МУ-ын Ерөнxийлөгчийн Уулзалт - Чикаго 2013 оны 9 сарын 27 The Westin Chicago River North Hotel
Дууссан арга хэмжээ Хандивийн өдөрлөг 2013 оны 9 сарын 22 -
Дууссан арга хэмжээ NomadiQue Tea ParTy - 2 2013 оны 9 сарын 21 Hampton Inn & Suites
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 9 сарын 15 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 9 сарын 1 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ Гавьяат дасгалжуулагч А.Доржсүрэнгийн нэрэмжит Америк дах Монголчуудын волейболын АШТ 2013 оны 8 сарын 31 - 2013 оны 9 сарын 1 -
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 8 сарын 18 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 8 сарын 4 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "ТУЛГА" УРАН ҮГСИЙН ЧУУЛГАН 2013 оны 8 сарын 3 - 2013 оны 8 сарын 4 Holiday Inn Rosslin at Key Bridge
Дууссан арга хэмжээ “Амжилтын үр” эрчимжүүлсэн сургалт 2013 оны 8 сарын 2-4 2013 оны 8 сарын 2 - 2013 оны 8 сарын 4 Түвд Монголын Шашин Соёлын Төв
Дууссан арга хэмжээ Ёстой Гоё аялал - 3 2013 оны 7 сарын 26 - 2013 оны 7 сарын 28 -
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 7 сарын 21 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ ЧИКАГОГИЙН МОНГОЛЧУУДЫН НААДАМ 2013 2013 оны 7 сарын 13 Busse Woods
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 7 сарын 7 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 6 сарын 23 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 6 сарын 23 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ Сонгууль Тур аялал 2013 оны 6 сарын 14 - 2013 оны 6 сарын 16 -
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 6 сарын 9 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ ЧИКАГО ХОТЫН ХҮҮХДИЙН БАЯР НААДАМ - 2013 2013 оны 6 сарын 1 Catherine Chevalier Forest Preserve Park
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 5 сарын 26 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ ЗҮРХЭНД ОЙРХОН НУТАГ - Хандивын аялан тоглолт 2013 оны 5 сарын 17 - 2013 оны 5 сарын 26 -
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 5 сарын 5 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 4 сарын 21 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 4 сарын 7 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ Дөчөөс дээш насныханы Сагсан бөмбөгийн АШТ 2013 оны 3 сарын 17 -
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 3 сарын 10 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 2 сарын 24 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ Сүсэгтэн олонд толилуулах нь: Сар шинийн ном 2013 оны 2 сарын 17 Avalon Banquets
Дууссан арга хэмжээ Усан могой жилийн сар шинийн золголт - Дөрвөн бэрх тэмцээн 2013 оны 2 сарын 16 -
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 2 сарын 3 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ Багш нарын баяр - Чикаго 2013 оны 2 сарын 2 -
Дууссан арга хэмжээ "Хүн төрөлхтөний Гэгээрэнгүй Ирээдүй" сэдэвт сургалт семинар 2013 оны 1 сарын 26 - 2013 оны 2 сарын 4 -
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2013 оны 1 сарын 20 - 2013 оны 1 сарын 20 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ Амжилтын үр" сургалт - 2013 2013 оны 1 сарын 6 - 2013 оны 1 сарын 6 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ Чикаго Харшийн Төв Цэнгүүн 2012 оны 12 сарын 29 White Eagle Banquets and Restaurant
Дууссан арга хэмжээ Чикаго Шинэ Жил 2012 оны 12 сарын 29 Meridian Banquets & Conference Center
Дууссан арга хэмжээ Амжилтын үр" сургалт - 6 2012 оны 12 сарын 23 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт - 5 2012 оны 12 сарын 9 - 2012 оны 12 сарын 9 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Номын Андууд " өдөрлөг 2012 оны 12 сарын 8 Beijing Wok & Монгол Зоог
Дууссан арга хэмжээ Гандан Хажид Хийдийг бүтээлцэх буяны үйлс 2012 оны 12 сарын 1 -
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт - 4 2012 оны 11 сарын 25 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт - 3 2012 оны 11 сарын 11 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ МОНГОЛ УТГА ЗОХИОЛ АМЕРИКТ 2012 оны 11 сарын 10 - 2012 оны 11 сарын 11 -
Дууссан арга хэмжээ "Мастер зан чанарыг төлөвшүүлэхүй " сургалт семинар 2012 оны 11 сарын 10 - 2012 оны 11 сарын 11 BIR TRAINIG
Дууссан арга хэмжээ Поп хатагтай Б.Сарантуяа Америкт 2012 оны 10 сарын 26 - 2012 оны 10 сарын 29 -
Дууссан арга хэмжээ Р.Бямбаад зориулсан ҮРГЭЛЖ ХАМТДАА тоглолт 2012 оны 10 сарын 20 Irish American Heritage Center
Дууссан арга хэмжээ "Амжилтын үр" сургалт 2012 оны 10 сарын 14 Rhythm School of Dance and Music
Дууссан арга хэмжээ Монгол Мэдлэг сургуулийн хичээлийн шинэ жилийн нээлт 2012 оны 9 сарын 29 Монгол Мэдлэг Сургууль
Дууссан арга хэмжээ Бүсгүйчүүдийн аминчхан шивнээ 2012 оны 9 сарын 9 Beijing Wok & Монгол Зоог
Дууссан арга хэмжээ "Chicago Falcons" клуб үүсгэн байгуулагдсаны 10 жилийн ойн тэмцээн 2012 оны 9 сарын 8 St. Andrew Greek Orthodox
Дууссан арга хэмжээ Америкийн Монголчуудын Гар Бөмбөгийн Аварга Шалгаруулах Тэмцээн 2012 оны 9 сарын 1 - 2012 оны 9 сарын 2 University of Colorado Denver
Дууссан арга хэмжээ “Ёстой гоё” аялал - 2 2012 оны 8 сарын 17 - 2012 оны 8 сарын 19 Big Foot Beach State Park
Дууссан арга хэмжээ Хоёр гавьяатын хамтарсан тоглолт Чикагод 2012 оны 7 сарын 21 -
Дууссан арга хэмжээ “Ёстой гоё” аялал 2012 оны 7 сарын 20 - 2012 оны 7 сарын 22 Big Foot Beach State Park
Дууссан арга хэмжээ ЧИКАГО НААДАМ - 2012 2012 оны 7 сарын 8 -
Дууссан арга хэмжээ Ажиа Гэгээнтэн тэргүүтэй лам нар “Сан Намдагма”, “16 Архатын ном” сахиусны ном уншина 2012 оны 7 сарын 7 Түвд Монголын Шашин Соёлын Төв
Дууссан арга хэмжээ "Чамаас би өөр" тоглолт (МУГЖ Д.Жаргалсайхан) 2012 оны 7 сарын 7 -
Дууссан арга хэмжээ "Далд ухамсарын хүчийг удирдахуй" сургалт семинар 2012 оны 7 сарын 1 BIR TRAINIG
Дууссан арга хэмжээ Америкийн Монголчуудын Сагсан бөмбөгийн тэмцээн 2012 2012 оны 6 сарын 16 - 2012 оны 6 сарын 17 -
Дууссан арга хэмжээ MASAPALOOZA 1st Annual Scholarship Fundraiser ХАНДИBЫН ТОГЛОЛТ 2012 оны 6 сарын 9 -
Дууссан арга хэмжээ ЧИКАГО ХОТЫН ХҮҮХДИЙН БАЯР НААДАМ 2012 оны 6 сарын 3 Catherine Chevalier Forest Preserve Park
Дууссан арга хэмжээ Иргэдийн шинэчилсэн бүртгэл Паспортын сунгалт Чикаго хотноо 2012 оны 5 сарын 19 - 2012 оны 5 сарын 20 -
Дууссан арга хэмжээ ХҮҮХДИЙН УРЛАГИЙН НААДАМ 2012 оны 4 сарын 28 -
Дууссан арга хэмжээ Чикаго хот дахь “Мон Транс” компаний нэрэмжит гар бөмбөгийн тэмцээн 2012 оны 4 сарын 15 -
Дууссан арга хэмжээ АНУ дахь МОНГОЛ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН "Эмэгтэй Таны Хөгжил" АНХДУГААР ЧУУЛГА УУЛЗАЛТ 2012 оны 3 сарын 10 - 2012 оны 3 сарын 11 -
Дууссан арга хэмжээ МОНГОЛЫН ҮРС - БИДНИЙ ҮРС буяны цэнгүүн 3 2012 оны 3 сарын 3 -
Дууссан арга хэмжээ Сүсэгтэн олонд толилуулах нь 2012 оны 2 сарын 26 Casa Royale Banquets
Дууссан арга хэмжээ "Дэлхийн Монголчуудын талаар төрөөс баримтлах бодлого" уулзалт 2012 оны 1 сарын 7 -
Дууссан арга хэмжээ Каролинагийн Монголчуудын Шинэ Жил 2011 оны 12 сарын 31 -
Дууссан арга хэмжээ ТӨВ Шинэ Жил - Чикаго 2012 2011 оны 12 сарын 30 -
Дууссан арга хэмжээ Чикаго хотын ахмадын сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээн 2011 оны 12 сарын 18 -
Дууссан арга хэмжээ АНУ дахь Монголчуудын худалдааны танхимын ээлжит тавдугаар уулзалт хурал 2011 оны 12 сарын 17 -
Дууссан арга хэмжээ "MONGOL EXPO – 2011" ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА, "МОНГОЛ АЯЛГУУ" ХӨГЖӨӨНТ КАРАОКЕ ТЭМЦЭЭН 2011 оны 11 сарын 26 -
Дууссан арга хэмжээ ЧИКАГО ХОТЫН ХҮҮХДИЙН УРЛАГЫН НААДАМ 2011 оны 11 сарын 5 -
Дууссан арга хэмжээ Антиох Монгол Цуглааны нэрэмжит гар бөмбөгийн тэмцээн 2011 оны 10 сарын 29 -
Дууссан арга хэмжээ СҮСЭГТЭН ОЛНЫ АНХААРАЛД: Ажиа Гэгээнтэний мэлмий гийсэн өдөр, Сандуйн Жүд сударын баяр 2011 оны 9 сарын 25 Casa Royale Banquets
Дууссан арга хэмжээ "Андаа дурсана" хөл бөмбөгийн ээлжит тэмцээн 2011 оны 9 сарын 18 -
Дууссан арга хэмжээ МОНГОЛ ШАГАЙН ХАРВААНЫ АМЕРИКИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ НЭЭЛТТЭЙ ТЭМЦЭЭН 2011 оны 9 сарын 4 -
Дууссан арга хэмжээ Америкийн Монголчуудын 2011 оны Гар Бөмбөгийн Аварга Шалгаруулах Тэмцээн 2011 оны 9 сарын 3 - 2011 оны 9 сарын 4 -
Дууссан арга хэмжээ MIDWEST 2011 BASKETBALL CHAMPIONSHIP 2011 оны 8 сарын 13 - 2011 оны 8 сарын 14 -
Дууссан арга хэмжээ "Амьдралын Зорилго" - Үнэгүй сургалт 2011 оны 8 сарын 13 -
Дууссан арга хэмжээ Монгол Улсын иргэдийн шинэчилсэн бүртгэл 7-р сарын 26 -31нд Чикаго хотод 2011 оны 7 сарын 26 - 2011 оны 7 сарын 31 -
Дууссан арга хэмжээ Чикагогийн Наадам - 2011 2011 оны 7 сарын 9 -
Дууссан арга хэмжээ LUMINO - г дагаад цэнгэ. USA Tour 2011 оны 7 сарын 9 -
Дууссан арга хэмжээ USA Mongolian Basketball Championship 2011 оны 6 сарын 18 - 2011 оны 6 сарын 19 -
Дууссан арга хэмжээ ЧИКАГО ХОТЫН ХҮҮХДИЙН БАЯР НААДАМ 2011 оны 6 сарын 4 Catherine Chevalier Forest Preserve Park
Дууссан арга хэмжээ Америкийн Монголчуудын Чикаго-2011 Хөлбөмбөгийн АШ Тэмцээн 2011 оны 5 сарын 27 - 2011 оны 5 сарын 28 -
Дууссан арга хэмжээ Чикаго хотын монголчуудын гар бөмбөгийн АШ тэмцээн 2011 оны 5 сарын 22 -
Дууссан арга хэмжээ Монгол Улсын Шашины Тэргүүн Чикаго Хотноо айлчилж байна 2011 оны 5 сарын 21 -
Дууссан арга хэмжээ Бурханд угаалга үйлдэх ёслол 2011 оны 5 сарын 15 Түвд Монголын Шашин Соёлын Төв
Дууссан арга хэмжээ АНУ-ЫН ЧИКАГО ХОТОД “НИЙГМИЙН АРДЧИЛАЛ” МОНГОЛЫН ЗАЛУУЧУУДЫН ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН НЭЭЛТ 2011 оны 5 сарын 8 -
Дууссан арга хэмжээ Ловон Бадма Жунай Бурханыг шүрээр хэлхэн бүтээх нийц тохионо 2011 оны 5 сарын 6 -
Дууссан арга хэмжээ Чикагогын Монголчуудын Хөл бөмбөгийн аварга шалгаруулахтэмцээн 2011 оны 4 сарын 24 -
Дууссан арга хэмжээ Монгол Ардын дуу - 2011 2011 оны 4 сарын 23 -
Дууссан арга хэмжээ Америкийн Монголчуудын Ширээний Теннисний аварга шалгаруулах тэмцээн 2011 оны 4 сарын 16 - 2011 оны 4 сарын 17 -
Дууссан арга хэмжээ Ж.Болормаа - "Ээж Нутаг Хоёр " уран бүтээлийн тоглолт 2011 оны 4 сарын 16 -
Дууссан арга хэмжээ Антиох Монгол Цуглааны 2011 оны сэргэлтийн цуглаан 2011 оны 3 сарын 10 - 2011 оны 3 сарын 12 -
Дууссан арга хэмжээ Ахмад сагсан бөмбөгчдийн аварга шалгаруулах тэмцээн 2011 оны 3 сарын 5 -
Дууссан арга хэмжээ Miss Mongolia USA 2011 2011 оны 3 сарын 4 -
Дууссан арга хэмжээ 17-р жарны илжиг хэмээх цагаагчин төмөр Туулай жилийн сар шинэд зориулсан арга хэмжээ 2011 оны 2 сарын 6 -
Дууссан арга хэмжээ Монгол туургатны сар шинийн баярын цэнгүүн 2011 оны 2 сарын 4 -
Дууссан арга хэмжээ Монголын орчин үеийн соёл урлагийн өдөрлөг- Stanford University & UC Berkeley 2011 оны 2 сарын 2 - 2011 оны 2 сарын 13 -
Дууссан арга хэмжээ Монгол Ивэнтсийн Залуусын Шинэ Жил 2010 оны 12 сарын 25 -
Дууссан арга хэмжээ "АЯНЫ ШУВУУД" Шинэ Жилийн Сүлд Модны Наадам 2010 оны 12 сарын 25 -
Дууссан арга хэмжээ Хөх Монгол хамтлагын 5 жилийн ойн концерт - Лос Анжелес 2010 оны 11 сарын 26 -
Дууссан арга хэмжээ Улс тунхагласны баяр, Thanksgiving баярыг тохиолдуулан "Бидний анд Чимэддээ" сэдэвт үдшийн цэнгүүн 2010 оны 11 сарын 25 -
Дууссан арга хэмжээ Төвд Монголын Шашин Соёлын төв дээр Ажиа Гэгээнтэн ном айлдана 2010 оны 11 сарын 21 Түвд Монголын Шашин Соёлын Төв
Дууссан арга хэмжээ МОНГОЛЫН ҮРС БИДНИЙ ҮРС буяны цэнгүүн 2 2010 оны 11 сарын 20 -
Дууссан арга хэмжээ Хойд Америк дахь Монгол тракны жолооч нарын анхдугаар уулзалт, үдэшлэг 2010 оны 11 сарын 19 White Eagle Banquets and Restaurant
Дууссан арга хэмжээ Chicago Halloween Party 2010 2010 оны 10 сарын 30 -
Дууссан арга хэмжээ Антиох Монгол Цуглааны Нэрэмжит Гарбөмбөгийн Тэмцээн 2010 оны 10 сарын 16 -
Дууссан арга хэмжээ Соёмбо хамтлагын 1 жилийн ойн тоглолт 2010 оны 10 сарын 10 -
Дууссан арга хэмжээ Хүн амын тооллого 2010 оны 10 сарын 10 -
Дууссан арга хэмжээ Хөх Монгол хамтлагын 5 жилийн ойн концерт 2010 оны 10 сарын 2 White Eagle Banquets and Restaurant
Дууссан арга хэмжээ АЯНЫ ШУВУУД Хүндэтгэлийн концерт (Зундуйн Хангал) 2010 оны 9 сарын 21 -
Дууссан арга хэмжээ Андаа дурсана - Уламжлалт хөл бөмбөгийн тэмцээн 2010 оны 9 сарын 19 -
Дууссан арга хэмжээ Америкийн Монголчуудын волейболын аварга шалгаруулах дөрөв дэх удаагийн тэмцээн 2010 оны 9 сарын 4 - 2010 оны 9 сарын 5 -
Дууссан арга хэмжээ Америкийн Монголчуудын 35-с дээш насны Сагсан бөмбөгийн АШТ 2010 оны 8 сарын 28 - 2010 оны 8 сарын 29 -
Дууссан арга хэмжээ Ном айлдана 2010 оны 8 сарын 22 -
Дууссан арга хэмжээ Black & White Party 2010 оны 8 сарын 15 -
Дууссан арга хэмжээ Монгол Шагайн Харвааны Тэмцээн 2010 оны 8 сарын 14 -
Дууссан арга хэмжээ Монголоороо Бахархана цэнгүүн 2010 оны 8 сарын 14 -
Дууссан арга хэмжээ ЭСЯ-ны консулын хэлтсийн дарга Чикаго хотод ажиллана 2010 оны 8 сарын 10 - 2010 оны 8 сарын 12 -
Дууссан арга хэмжээ "Сэтгэлийн эгшиг" нийтийн цэнгээнт бүжгийн үдэшлэг 2010 оны 8 сарын 1 -
Дууссан арга хэмжээ МОНГОЛЫН ҮРС - БИДНИЙ ҮРС буяны цэнгүүн 2010 оны 7 сарын 31 Club IBIZA
Дууссан арга хэмжээ Чикаго Наадам - 2010 2010 оны 7 сарын 10 Busse Woods
Дууссан арга хэмжээ Америкийн Монголчуудын Сагсан бөмбөгийн тэмцээн 2010 2010 оны 6 сарын 26 - 2010 оны 6 сарын 27 Лос Анжелес
Дууссан арга хэмжээ Чикаго хотын Хүүхдийн баяр наадам 2010 2010 оны 6 сарын 13 Catherine Chevalier Forest Preserve Park
Дууссан арга хэмжээ Дээрхийн Гэгээнтэн XIV Далай Ламын айлчлал (2010 оны 5 сарын 12-13) 2010 оны 5 сарын 12 - 2010 оны 5 сарын 13 Түвд Монголын Шашин Соёлын Төв

Хуудас: 1 / 20